Boorlengte : 12,3m (max. paallengte 11m)

Lengte : 6,27m

Breedte : 2,9m

Gewicht : 17ton

Diameter: 500mm

Makelaarlengte : 12,7mTekening: Download Download

Neem contact op voor meer informatie