Boorlengte : ruim 26 m

Lengte : 12 m

Breedte : 4,5 m

Gewicht : 75 ton

Diameter: variabel

Makelaarlengte : maximaal 30,50 mTekening: Download

Neem contact op voor meer informatie