Boorlengte : 19,5 m

Lengte : 11,5 m

Breedte : 3,5 m

Gewicht : 50 ton

Diameter: 300-800 mm

Makelaarlengte : maximaal 23 mTekening: Download

Neem contact op voor meer informatie